Рекламните дипляни се нареждат сред най-използваните печатни материали, защото представляват гъвкаво и ефикасно средство за продажба на продукти, услуги и събития. Характерна черта на дипляните е, че те се сгъват (или надиплят откъдето произлиза и тяхното име).

Предимство на дипляните е, че те се печатат в по-голям формат и съдържат много информация и илюстрации, но в сгънат вид са компактни и лесно могат да се поберат в пощенски плик. Печатните дипляни могат да се разглеждат като малки книжки със обособени страници.

Предлагаме професионален графичен дизайн на дипляни, съобразен с Вашите рекламни цели, таргет групи и фирмен стил. Специално внимание отделяме на предпечатната подготовка, заради някои специфични особености при различните видове сгъване и при различните технологии за печат.

Когато изготвяме дизайн на дипляни ние проектираме и начина на сгъване. Така дипляната разкрива последователно своето съдържание, но дизайнът трябва да въздейства и когато дипляната се разгъне напълно.

Доверете се на нашия дългогодишен опит, професионализъм и креативност. Вие ще получите проект за дипляна, която не само ще разказва, но и ще продава за Вас.

КОНТАКТИ