Ако търсите качествено зареждане на Вашата тонер касета във Варна, то Вие сте попаднали на точното място!

Какво включва рециклирането на тонер касета?

- разглобяване на тонер касетата;
- изпразване на остатъчния тонер;
- почистване на отделните компоненти;
- презареждане на касетата с точно определено количество качествен тонер, който е конкретен и специфичен за всеки модел принтер;
- поставяне на вече рециклираните компоненти в касетата или смяната им с нови, ако са прекалено захабени;
- смяна на чип, който служи за разпознаване на вече презаредената касета от принтера в случаите, в които подмяната на чипа е задължителна;
- сглобяване на касетата и предварителен тест за качество на печат;
- почистване на корпуса на касетата и опаковането й във вид, подходящ за предаването й на клиента.

Презареждането на един консуматив отнема време, свържете се с нас и елате на място в офиса ни във Варна на ул. Фредерик Жолио Кюри 51 и ние ще ви кажем колко време ни е необходимо.

Презареждането на принтер консумативи е изключително вредно, тогава, когато говорим за извършване на този процес в домашни условия! И в никакъв случай не го препоръчваме! Тонер прахът е изключително фин и вреден (обявен за карциноген) и лесно се разнася във въздуха и по мебелите. Освен здравни проблеми, презареждането на касетата от човек, който не е специалист в неподходящи условия за това, най-често води до некачествен печат. Не забравяйте, че клиповете в мрежата за това как бързо и лесно да презаредите касетата си, са правени от специалисти с нужната квалификация.

Какво ще спечелите?

Презареждането на Вашата празна касета със сигурност ще Ви спести доста парични средства както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Важно е да намерите фирма, която да бъде с доказан опит и с нужната техника, за да ограничите до минимум възможността за некачествен печат в последствие. Още по-важно е, че освен спестените средства, презареждането и рециклирането на Вашата празна касета спомага изключително много за опазването на околната среда. Този наложил се вече тренд спомага за:
- намаляване замърсяването на въздуха и водата, ограничаване емисиите, свързани с почвата, ограничава нуждата от изгаряне или производство на нови консумативи;
- съхранява природните ресурси, което ограничава нуждата от суровини;
- помага за спестяване на енергия и поддържане на околната среда за бъдещите поколения.

Ами ако касетата не може да се презареди?

Няма страшно! Ние имаме всички заместители на почти всички видове тонер касети, понякога дори нова съвместима касета излиза далеч по-евтина от презареждане на старата а и все пак си вземате нова касета.

КОНТАКТИ